Hukum-peristiwa, kaur  

PEWARTA : DIA SENIN 3 DESEMBER 2018 PORTAL KAUR – Jajaran Polsek Kaur Utara dalam hal ini Unit…