Hukum-peristiwa, kaur  

PEWARTA : ADITYA PORTAL KAUR – Seorang pemuda warga asal Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur,…